top of page

מחלקות

המחלקה לסופרה טנטוריאלית
מחלקת גוף ורפש
שירותי רפואה אדמיניסטרטיביים

שירותי רפואה אדמיניסטרטיביים

מרכז העצבים של קופת חולים כללית מעניק למטופלים את המענה המסור והמסורבל ביותר במסגרתו הם נדרשים גם למלא טופס רפואי פולשני ואולי לא רלוונטי למצב הבריאותי שאיתו הגיעו למרפאה וכן לקחת מספר ממכונת ההכתמה. כיוון שאין בארצנו מערכת המאפשרת העברה של מידע רפואי בין בתי חולים וקופות חולים - אנחנו צריכים להכיר ולקלוט אתכן/ם במערכותינו.

**המטופלים נדרשים לפנות אל מנהלת האדמיניסטרציה הרפואית מיכל רוט אך ורק לאחר שמילאו טופס רפואי ועברו דרך מנגנון הטפטוף כדי לקחת מספר. מטופל שיגיע ללא אלה אל עמדת הקבלה לא יוכנס אל הרופאים. כמו כן, תור שעובר לא חוזר.**

אדמיניסטרציה

מחלקת גוף ורפש

הנטייה הרווחת להפריד בין המדעי והמסטי/פגני היא למעשה שרירותית לחלוטין היות ובחלק מתחומי הטיפול, קיים דמיון רב: חוקרים מבחינים במספר אלמנטים המשותפים לרופאים אלילים בחברות שבטיות שונות שדווקא היו יכולים לשרת את הרפואה המערבית; אקט השיום (לתת שם לתופעה או תחושה) הוא תרפויטי. זיהויו של סוכן הכאב מקל על תחושת הפחד והחרדה המלווה כל מיחוש ומגבירה אותו.  גם האמפתיה והחום שמגלים ההילרים כלפי מטופליהם. במרכז הטיפול במחלקת גוף ורפש מצויה שיחה כנה בין המטפל והמטופל על מקור הכאב או המצב הרפואי. לאחר מכן נלקחת תרבית מן המטופל המופקת בתהליך משותף בין שניהם.

גוף ורפש

המחלקה לסופרה טנטוריאלית

מחלקה המתמחה בטיפול בטנטוריום, חלק בגולגולת הנמצא מתחת למוח, ובסופרה חלקה העליון של הגולגולת שמעל למוח. במתח שבין החלקים האלה מתקיימות הרבה רעות חולות מסוגים שונים שמתכנות בשם הכולל "הפרעה סופרה טנטוריאלית" או בשפת ההדיוטות: "הכול במוח". הטיפול המוצע במחלקה זו הוא נסיוני ונועד לתת מזור לתסמונת הGMG (גורנישט מיט גורנישט) נודעה בשנים האחרונות כמכת מדינה והכבידה רבות על חדרי המיון. מדובר בשאיבה של עין הרע מתוך ראשי המטופלים לצורך מחקר אמפירי שעורכת ראשת המחלקה, אלינור סאם.

סופרה טנטוריאלית
bottom of page