top of page

מטופלים יקרים

ברוכות וברוכים הבאים למעבדת האונליין של קבוצת 'המבחנה': האמניות אלינור סאם, מיכל רוט והאוצרת טלי קיים.
הגעתן/ם אלינו כדי להשתתף ולהחיות במרחבי האונליין חוויה שיצרנו עבור המיצב תלוי המקום חממית פולשנית שהוצג מוקדם יותר השנה במסגרת התערוכה המרכזית של פסטיבל מנופים ה-11, 'אחות אחות', שנערכה בבית החולים ביקור חולים בירושלים. 

לפניכן/ם סדרה של שבעה מבדקים אותם תוכלו לערוך בעצמכן/ם בעזרת פריטים הנמצאים בביתכן/ם או באופן מקוון. עקבו אחר ההוראות ומלאו את תעודת הלידה בהתאם לתוצאות.

בסיום, תוכלו לקרוא על המדדים אותם בדקתם כאן.

אודות הפרויקט

המיצב חממית פולשנית, שהוצג במרחב הפגיה הנטושה של בית החולים, נועד לתפקד כמעין אינקובטור (המילה הלועזית לחממית) "הפוך" שבו הצופים-מטופלים שהו מחוץ לכתליו של מיכל דמוי רחם המשופע בפתחים אליהם ניתן לחדור באופן חלקי באמצעות איבר אחד בכל פעם: יד, רגל, ראש, ולפגוש גירויים מפעילי חושים (ריח, מישוש, שמיעה, ראיה). האמניות-המטפלות שהו דווקא בחלקה הפנימי של החממית. לעיתים הן שלטו בכמות ובעוצמת הגירויים, והפעילו אותם בגופן ובקולן. היפוך מיקום זה בין מטפל ומטופל השתלב עם רצון הקבוצה לבחון מחדש מערכות רפואיות-טיפוליות דרך פרקטיקות יצירתיות ובמקרה הספציפי הזה- בחינה מחדש של הקביעות הרפואיות לגבי התפתחות אנושית.

 

כעת, קצת פחות מחצי שנה לאחר מכן, המציאות הובילה את כולנו כציבור לשהות בתוך חממיות אישיות: הבתים שלנו. בתקופה זו, הפך העולם למקום מסוכן עבור רבים ורבות מאיתנו ממש כמו ילודים שטרם השלימו את התפתחותם וזקוקים לאינקובטורים (חממיות) המספקים תנאים לגדילתם וחיזוקם עד שיוכלו לשרוד בכוחות עצמם בעולם. 

 

כדי לקבוע את מוכנותם של הפגים לצאת החוצה , מנוטרים הילודים במהלך השהות בפגיה, והתפתחותם נבחנת בשלל מדדים. כך גם אנו השוהים בבידוד נדרשים להימדד במידה וחלינו כדי לקבוע אם מותר לנו לצאת מפתח ביתנו ורבים ורבות מאיתנו משווים להיבדק וחשים חוסר וודאות לגבי מצבם הגופני. 

 

לכן, מצאנו לנכון כקבוצה יוצרת להנגיש את הבדיקות שיצרנו עבור החממית הפולשנית ולאפשר לכל צופה וצופה להיבדק ולהימדד בכלים ביתיים שיתנו ודאות מסוימת ליכולות שקיימות בתוכנו, להעריך בכושרנו הקיים וגם להשתעשע במצב הנתון. 

אנחנו מאחלות לכן/ם רק בריאות.
צאו לדרך!

אודות הפרויקט
bottom of page